Proiecte arhitectura casa

proiect
Un proiect arhitectura casa complet implica urmatoarele faze:

 • – tema de proiectare si obtinerea certificatului de urbanism;
 • – anteproiectul
 • – documentatia necesara obtinerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism
 • – proiectul tehnic si detalii de executie P.T.-D.E.
 • – documentatia tehnica pentru autorizatia de construire D.A.T.C.
 • – urmarire de santier

TEMA DE PROIECTARE

Elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilita de catre beneficiar. Aceasta determina conceptia de realizare a unei constructii, exprimând intentiile investitionale, solicitarile functionale si alte optiuni ale beneficiarului, completate si definitivate cu conditionarile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legislatia si normativele tehnice în vigoare, stabilite în colaborare cu arhitectul-sef de proiect si, dupa caz, cu alti specialisti. CERTIFICATUL DE URBANISM : In aceasta faza este necesara obtinerea certificatului de urbanism (C.U.), act eliberat de Primaria / Consiliul local de care apartine terenul in cauza. Prin C.U. se stabilesc reglementarile urbanistice corespunzatoare amplasamentului (regimul juridic, economic, tehnic, acorduri/ avize, proiecte, studii si alte documentatii).Existenta certificatului de urbanism este obligatorie pentru elaborarea fazelor urmatoare de proiectare : anteproiect, proiect ethnic, documentatii de avizare si autorizare de construire etc.

ANTEPROIECTUL (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)
OBIECTIVE:

 • propunerea solutiilor de ansamblu, coordonate cu conditiile urbanistice, prevederile legislatiei în vigoare si cu mijloacele financiare ale investitorului;
 • definirea conditiilor contractuale.

CONTINUT:

 • documentatii ce prezinta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului si duratei executiei (ilustrarea temei de proiectare).

DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII AVIZELOR IMPUSE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM
AVIZELE necesare obtinerii autorizatiei de construire sunt inscrise in C.U., si se obtin in urma intocmirii documentatiei tehnice specifice fiecaruia, conform legii 50/1991.

PROIECTUL TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE – P.T.-D.E.

Proiectul tehnic:
Obiective:

 • întocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a unui obiectiv de investitii, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora.

Continut:

 • proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini.

Proiectul de executie
Obiective:

 • asigurarea cu detalii care sa respecte întocmai proiectul tehnic, autorizatia de construire, prescriptiile regulamentare în vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii.

Continut:

 • documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei.

DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE D.T.A.C.
Documentatiile pentru obtinerea avizelor si proiectul pentru autorizatia de construire (conform Legii 50/1991, republicata, sunt un extras din proiectul tehnic si se definesc ca o subfaza a proiectului tehnic):
Obiective:builder photos

 • întocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism.

Continut:

 • fise tehnice si documentatii cu extrase din proiectele tehnice pe specialitati pentru obtinerea avizelor
 • proiectul pentru autorizatia de construire – D.T.A.C.

URMARIREA DE SANTIER SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE
Obiective:

Continut:

 • verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire;
 • participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire a calitatii executiei prevazut în PT;
 • stabilirea solutiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;
 • participarea la receptia lucrarilor executate.