Proiect structura de rezistenta si proiect instalatii

Proiectul pentru structura de rezistenta (Faza Proiect Tehnic P.T.) in cazul unei constructii cu structura din beton armat , cuprinde urmatoarele:arhitectura cladire

 • planurile de sapatura si fundatii
 • detalii de fundatii
 • planurile de cofraj si de armare pentru peretii subsolului (daca este cazul)
 • planurile de cofraj si armare si extrasele de armaturi pentru toate planseele din beton armat
 • planurile de cofraj , armare si detalii , extrase de armaturi pentru pereti, centuri, grinzi, stalpi din b.a.
 • planul sarpantei si detalii de sarpanta

Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire DTAC este un extras din proiectul tehnic si cuprinde pentru specialitatea structura de rezistenta:

 • planul de fundatii
 • detalii de fundatii
 • detalii tehnice privind lucrarile de subzidire sau de protectie a cladirilor invecinate la calcan (daca este cazul )

Proiectul pentru instalatii (Faza Proiect Tehnic P.T.) cuprinde urmatoarele:

 • planurile tuturor nivelurilor cu indicarea traseelor , coloanelor si a echiparilor specifice, dupa caz corpuri de incalzire, tubulatura de ventilatie sau climatizare, aparate electrice
 • schemele functionale si de montaj ale fiecarui tip de instalatie , cum ar fi schemele de echipare ale cetralei termice , de climatizare , schemele tablourilor electrice , schemele retelelor de curentilor slabi etc
 • planurile de coordonare ale retelelor edilitare din incinta intocmite conform planului de situatie privind amplasarea noii constructii si care vor cuprinde toate traseele retelelor edilitare din incinta , pozitionarea caminelor de traseu , de record si bransament , cu precizarea cotelor de nivel pentru conducte si pentru radierele si capacele caminelor .

Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire DTAC este un extras din proiectul tehnic si cuprinde pentru specialitatea instalatii:

 • shemele functionale pentru toate instalatiile aferente constructiei – termice, electrice , sanitare, gaze