Urbanism

Prevederile din Regulmentul local de urbanism – RLU permit autorizarea directa a executarii lucrarilor de constructii cu exceptia acelora din zonelor sau subzonelor pentru care conditiile de restructurare si dezvoltare urbana nu au putut fi definite in detaliu prin PUG. In aceste situatii si in cazul in care se solicita derogari de la prevederile RLU, pentru o zona sau o parcela anume prin Certificatul de urbanism se poate prevedea completarea si modificarea PUG-RLU prin elaborarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal -PUZ sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD prin care sa se justifice si sa se demonstreze posibilitatea interventiei urbanisitice solicitate.

Plan Urbanistic Zonal – PUZarhitectura cladire

Elaborarea si aprobarea unui PUZ este obligatorie in cazul:

  • zone centrale ale localitatilor
  • zonele protejate si de protectie a monumentelor , a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale , a parcelarilor;
  • altor zone stabilite de autoritatile locale publice , potrivit legii;

Elaborarea unui PUZ este necesara de asemenea si pentru :

  • modificarea functiunii zonei;
  • modificarea regimului de construire
  • modificarea regimului de inaltime , a inaltimii maxime admise si a CUT
  • stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament si celelalte limite ale parcelelor;
  • extinderea perimetrului intravilan;

Plan Urbanistic de detaliu – PUD
Plan Urbanistic de detaliu poate reglementa:

  • modificare POT
  • modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei